2015-11-10

Struktura Szpitala

 • Dyrektor ZOZ
 • Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
 • p. o. Naczelna Pielęgniarka
 • Dział Finansowo-Księgowy
  • Główny Księgowy
  • Z-ca Głównego Księgowego
  • Starszy specjalista
  • Starszy specjalista/kasjer
  • Księgowa
 • Dział Kadr i Płac
  • Kierownik
  • Starszy specjalista
 • Dział Techniczny
  • Kierownik
  • Starszy specjalista
  • Starszy inspektor ds. BHP
  • Konserwator
  • Pracownik transportu
  • Palacz - Konserwator
  • Robotnik budowlany
  • Robotnik placowy
 • Dział Zaopatrzenia
  • Kierownik
  • Magazynier
 • Dział Kontroli Wewnętrznej i Marketingu
  • p. o. Koordynatora
  • Starszy specjalista
  • Inspektor
 • Dział Centralnej Sterylizatorni
  • Kierownik
  • Operator ciśnieniowy sterylizatorów
 • Dział Żywienia
  • p. o. Kierownika
  • Kucharz - Koordynator
  • Kucharz
  • Dietetyk
  • Bufetowy
  • Pomoc kuchenna
 • Dział Higieniczno Sanitrany
  • Kierownik
  • Pracownik gospodarczy
 • Sekcja Rozwoju Infrastrutury
  • Koordynator
 • Sekcja Zamówień Publicznych
  • Kierownik
  • Inspektor
 • Sekcja Dokumentacji Medycznej i Statystyki
  • Koordynator
  • Starszy specjalista
  • Starszy specjalista ds. administracji medycznej
  • Starszy Statystyk Medyczny
  • Statystyk Medyczny
 • Sekcja Informatyczna
  • Kierownik
  • Informatyk
 • Sekcja ds. Zarządzania Jakością
  • Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
  • Starszy Specjalista ds. Jakości
 • Zespół ds. Zakażeń Wewnątrzszpitalnych
  • Specjalista ds. higieny i epidemiologii
  • Specjalista ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
  • Inspektor ds. obronnych
 • Apteka Szpitalna
  • Kierownik
  • Starszy Technik Farmacji
  • Technik Farmacji
 • Prosektorium
  • Pracownik obsługi prosektorium
 • Kapelan
 • Radca Prawny
 • Sekretariat
  • Sekretarka Dyrektora
 • Pracownik socjalny

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się