2015-11-10

Struktura Szpitala

Dyrektor

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Oddział Chorób wewnętrznych

Oddział Neurologiczny

Oddział Udarowy

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Pracownia Endoskopowa

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Neonatologiczny

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział Rehabilitacyjny Dzienny

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

SOR - Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Sala Porodowa i Cięć Cesarskich

Oddział Pediatryczny

SOR - Oddział Pediatryczny

Oddział Intensywnej Terapii

Dział Anestezjologii

Blok Operacyjny

Sala Operacyjna Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

Sala Operacyjna Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

Sala Operacyjna Oddziału Chirurgicznego

Sala Operacyjna Oddziału Otolaryngologicznego

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Apteka

Poradnie specjalistyczne

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Poradnia Chirurgiczna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Poradnia Ortopedyczna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Poradnia Otolaryngologiczna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Poradnia Urologiczna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Laboratorium Bakteriologiczne

Pracownia Serologiczna

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

USG

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracowania Mammografii

Pracownia Fizjoterapii – Szpitalna

Pracownia Fizjoterapii – Ekonomii

Pracownia Anatomopatologiczna

Naczelna Pielęgniarka

Dział Higieniczno Sanitarny

Dział Centralnej Sterylizatorni

Pielęgniarki i Położne Koordynujące

Pracownik Socjalny

Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych

Sekcja Umów i Marketingu

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Stanowisko ds BHP

Stanowisko ds Ochrony PPOŻ

Stanowisko ds ochrony radiologicznej

Stanowisko ds zarządzania jakością

Stanowisko ds obrony cywilnej

Główny Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Kadr i Płac

Dział Techniczny

Prosektorium

Dział Żywienia

Sekcja Zaopatrzenia

Sekcja Organizacyjna

Sekretariat

Sekcja IT

Sekcja Zamówień Publicznych

Stanowisko ds ochrony informacji niejawnych

Kapelan

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się