Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa i remont budynku po Oddziale Zakaźnym na Oddział Rehabilitacji, zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
skarżyski  
Ulica
ul. Szpitalna  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2020-12-29  
Data publikacji do
2021-03-17  

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont budynku po Oddziale Zakaźnym na Oddział Rehabilitacji, zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1, w oparciu o załączoną dokumentację techniczną. Przeprowadzony zostanie zakres prac celem przeniesienia Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej i Oddziału Rehabilitacji Dziennej wraz z zapleczem rehabilitacyjnej, z ul. Ekonomii 4, do budynku przy ul. Szpitalnej 1.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna osi priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr projektu: RPSW.07.03.00-26-0010/19.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 4,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 10,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał 1 projekty cz 1.zip 24,94 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał 1 projekty cz 2.zip 8,63 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał 1 projekty cz 3.zip 6,98 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał 2 specyfikacje.zip 12,17 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał 3 przedmiary.zip 448,06 KB (zip) szczegóły pobierz
  zalacznik 4.doc 104 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 5.doc 64,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 6.doc 69 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 7.doc 59,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 8.doc 62,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 9.doc 63,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 10.pdf 475,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik 11.docx 47,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmianie.pdf 175,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmiana siwz.pdf 313,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmianie 2.pdf 176,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ nr 2.pdf 238,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia 2.pdf 552,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia.pdf 404,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wynik postępowania.pdf 488,13 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się