Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa endoprotez dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
skarżyski  
Ulica
ul. Szpitalna  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2020-12-22  
Data publikacji do
2021-03-20  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 29 części (Pakiety nr 1 - 29) zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Identyfikator postępowania miniPortal UZP: 5bfe2710-57cb-433f-8a34-40eea9bb95a5

Załączniki

  ogloszenie o zamowieniu.pdf 506,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik 1 -OPZ.pdf 1005,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik 1 -edytowalny.doc 581,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 2-oferta.doc 78 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 3 - JEDZ.doc 184,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 4 - grupa...apitalowa.doc 55 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 5 -oswiad...o obrotu.docx 15,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 6 -projekt umowy.pdf 362,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik 7 -projek...pakiet 21.pdf 342,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik 8 oswiadc...luczenia.docx 16,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 9 - Instr...tal-ePUAP.pdf 2,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia 1.pdf 835,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia.pdf 774,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wynik postępowania.pdf 1,82 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się