Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO WALKI Z COVID-19  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
skarżyski  
Ulica
ul. Szpitalna  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2020-10-23  
Data publikacji do
2021-03-30  

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego do walki z COVID-19 na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej.

Przedmiot zamówienia współfinansowany w ramach działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna oś priorytetowa 7 - Sprawne usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.Nr RPSW.07.03.00-26-006/17

Identyfikator postępowania miniPortal UZP: b9dd130f-1e7b-4e80-a899-0fdf4ec6e345

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 375,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał 1 OPZ.pdf 228,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 1.1-18 opz pdf.zip 3,46 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal 1.1-18 opz edytowalne.zip 812,45 KB (zip) szczegóły pobierz
  zalacznik 2_oferta.doc 116 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 3 - JEDZ.doc 214 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 4 - grupa...apitalowa.doc 85 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 5 -oswiad...ie obrot.docx 47,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 6_UMOWA_projekt.docx 68,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 7- UMOWA ...ojekt p16.doc 117,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 8 oswiadc...luczenia.docx 47,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik 9- Instru...tal-ePUAP.pdf 3,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...f4ec6e345.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 9,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja nr 1.pdf 189,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja nr 2 i zmiana siwz.pdf 6,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja nr 3.pdf 4,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana 1 2020-OJS22...564205-pl.pdf 64,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja nr 4 i zmiana siwz.pdf 8,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2 ENOTICES_n0058qku...8-NF14-PL.pdf 69,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2020-OJS232-571003-pl.pdf 64,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja nr 5.pdf 302,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wynik postęp.cz.1,...4,7,13,14.pdf 432,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wynik postęp.cz.2,...,15,16,17.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wynik postęp. cz.18.pdf 211,96 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się